Doradztwo
 

PLANOWANIE STRATEGICZNE

W bardzo konkurencyjnym i szybko zmieniającym się otoczeniu rynkowym, bieżące zarządzanie – ukierunkowane na wynik danego roku – pochłania coraz więcej czasu. Wpływa to niekorzystnie na procesy planowania strategicznego, które decyduje o rozwoju i pozycji rynkowej przedsiębiorstwa w dłuższym okresie. Zmniejsza także wrażliwość na szanse płynące z otoczenia oraz pojawianie się niekorzystnych trendów, mogących nawet zagrozić istnieniu spółki.

Wychodząc naprzeciw potrzebom spółek w zakresie planowania strategicznego, proponujemy pomoc przy tworzeniu strategii dostosowanych do etapu rozwoju i aktualnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa.

Współpraca może obejmować:

określenie lub redefiniowanie misji,
audyt wewnętrzny organizacji,
analizę rynku,
analizę konkurencji,
analizę SWOT,
określenie celów,
opracowanie strategii,
opracowanie harmonogramu działań,
plan finansowy.

PRZEJĘCIA, FUZJE I PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁEK.

Przejęcia, fuzje (w tym także wykupy menedżerskie) oraz przekształcenia podmiotów gospodarczych, stanowią ważny element działalności biznesowej. Pozwalają na szybszy rozwój, wzrost udziału w rynku i zysków, a także umożliwiają dostosowanie formy prawnej przedsięwzięcia do zmieniającej się wielkości prowadzonej działalności czy porządkowanie struktury organizacyjnej grup kapitałowych.

Nasze doświadczenie pozwala przeprowadzić ten skomplikowany proces szybko i sprawnie oraz zdecydowanie zwiększyć prawdopodobieństwo uzyskania oczekiwanych efektów.

Zakres proponowanych prac obejmuje:

analiza i wycena spółki/spółek,
analiza celów i warunków konsolidacji,
opracowanie oferty,
opracowanie projektu realizacji przedsięwzięcia,
ustalenie harmonogramu działań,
udział w negocjacjach,
doradztwo przy przygotowaniu umów,
implementacja projektu.

Tak jak w przypadku pozostałych usług z naszej oferty współpraca może obejmować całość przedsięwzięcia, jak i współdziałanie przy poszczególnych jego etapach.

POZYSKIWANIE ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA(W TYM FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ).

Jednym z kluczowych elementów w procesie realizacji inwestycji jest określenie i pozyskanie źródeł finansowania. Często to znajomość odpowiednich dla danej inwestycji instrumentów finansowych pozwala poprawić efektywność przedsięwzięcia, a nawet podjąć decyzję o tym, czy dany projekt skierować do realizacji.

Dlatego EVERCON sp. z o.o. oferuje pomoc przy określeniu i pozyskaniu optymalnych dla danego projektu inwestycyjnego źródeł finansowania.

Zakres możliwych prac obejmuje:

bezpłatną analizę możliwości pozyskania źródeł finansowania,
przygotowanie projektu – opracowanie całościowej koncepcji i określenie celów w sposób odpowiadający potrzebom firmy,
kontakty i negocjacje z instytucjami finansowymi,
przygotowanie wniosków wraz z kompletem niezbędnych załączników, w tym biznes planu i raportu oddziaływania inwestycji na środowisko (jeśli jest wymagany).

W ostatnich latach istotnym źródłem kapitału, w tym szczególnie bezzwrotnych dotacji, stały się fundusze Unii Europejskiej.

W związku z tym nasza oferta w zakresie pozyskiwania środków na realizację projektów inwestycyjnych obejmuje również możliwości oferowane przez te fundusze. W tym przypadku do wymienionych wcześniej czynności dochodzą dodatkowe, związane ze specyfiką aplikowania o dotacje na inwestycje.

Obejmują one:

wybór właściwego programu według zasad aplikowania, priorytetów , wymogów oraz typu inwestycji,
zarządzanie projektem,
nadzór merytoryczny nad realizacją – przestrzeganie harmonogramu działań, tworzenie raportów, sprawozdań cząstkowych i końcowego oraz wniosku o wypłatę dotacji.

EVERCON SP.Z O.O.

Adres:
35-030 Rzeszów
ul. 3 Maja 22

GPS: N: 50.035391, E: 22.000842

Tel/fax: 17 859 45 75

Kom: 609 144 738

E-mail: evercon@evercon.pl

SZCZEGÓŁY

EVERCON SP.Z O.O.

Adres: 35-030 Rzeszów ul. 3 Maja 22

GPS: N: 50.035391, E: 22.000842

Tel/fax: 17 859 45 75

Kom: 609 144 738

E-mail: evercon@evercon.pl

SZCZEGÓŁY