Inwestorstwo zastępcze
 

Inwestorstwo zastępcze

W ramach przejęcia odpowiedzialności za realizację inwestycji oferujemy:

 1. Przygotowanie realizacji inwestycji w zakresie formalno-prawnym:
  uzgadnianie dokumentacji z jednostkami zewnętrznymi – urzędy administracji terenowej, biura projektowe, samodzielne jednostki badawcze itp.,
  uzyskanie decyzji o wprowadzeniu zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (MPZP) w zakresie przygotowywanej inwestycji,
  uzyskanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu (WZiZT) dla przygotowywanej inwestycji,
  uzyskanie prawa do terenu dla realizowanej inwestycji tj. zgody właścicieli gruntów na budowę,
  uzyskanie pozwolenia na budowę.
 2. Przekazanie placu budowy wykonawcy.
 3. Prowadzenie oraz koordynacja budowy.
 4. Kontrola realizacji i przeprowadzanie odbiorów poszczególnych etapów inwestycji.
 5. Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji.
 6. Odbiór końcowy realizowanej inwestycji.
 7. Przekazanie do eksploatacji.
 8. Rozliczenie rzeczowe i finansowe inwestycji.
 9. Przekazanie inwestycji na majątek Inwestora.

EVERCON SP.Z O.O.

Adres:
35-030 Rzeszów
ul. 3 Maja 22

GPS: N: 50.035391, E: 22.000842

Tel/fax: 17 859 45 75

Kom: 609 144 738

E-mail: evercon@evercon.pl

SZCZEGÓŁY

EVERCON SP.Z O.O.

Adres: 35-030 Rzeszów ul. 3 Maja 22

GPS: N: 50.035391, E: 22.000842

Tel/fax: 17 859 45 75

Kom: 609 144 738

E-mail: evercon@evercon.pl

SZCZEGÓŁY