Outsourcing
 

Kompleksowa obsługa organizacyjna spółek.

W polskich realiach prawnych spełnienie wymogów wszystkich przepisów regulujących działalność spółki od strony organizacyjnej jest skomplikowane i niezwykle czasochłonne.

Wychodząc naprzeciw sytuacjom, kiedy:

spełnienie wymogów formalnych zabiera czas na prowadzenie podstawowej dla funkcjonowania spółki działalności biznesowej,
→ brak czasu powoduje problemy z dotrzymaniem wymogów formalnych i prawnych,
proponujemy Państwu współpracę lub przejęcie prowadzenia obsługi organizacyjnej.

Zakres prowadzonych działań może obejmować:

Bieżącą obsługę organów spółki – czyli organizację prac:

 1. Zarządu
  analiza spraw formalnych wymagających uchwały Zarządu,
  obsługa posiedzeń Zarządu (termin, program, projekty uchwał, protokoły).
 2. Rady Nadzorczej
  przygotowanie wniosków do rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą,
  obsługa posiedzeń Rady Nadzorczej (termin, program, projekty uchwał, protokoły).
 3. Zgromadzenia Wspólników/Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  przygotowanie wniosków do rozpatrzenia przez ZW/WZA,
  obsługa Zgromadzenia Wspólników/Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (program, wynajem sali, catering, projekty uchwał, organizacja prac, protokół).

Prowadzenie dokumentacji formalno prawnej:

 1. Dokonywanie analizy umowy spółki/statutu pod względem zgodności z przepisami prawa i zgłaszanymi wnioskami przez poszczególnych Wspólników/Akcjonariuszy.
 2. Opracowanie i aktualizacja wewnętrznych aktów normatywnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz wewnętrznych potrzeb spółki.
 3. Dostosowanie i aktualizacja Regulaminu Zarządu do postanowień umowy spółki/statutu i Kodeksu spółek handlowych.
 4. Dostosowanie i aktualizacja Regulaminu Rady Nadzorczej do postanowień umowy spółki/statutu i Kodeksu spółek handlowych.
 5. Przygotowanie i składanie wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego (wnioski o zmianę danych, składanie sprawozdań finansowych).
 6. Prowadzenie ksiąg i rejestrów:
  księga udziałów/akcyjna,
  księga protokołów ZW/WZA,
  rejestr wewnętrznych aktów,
  normatywnych,
  książka kontroli.

EVERCON SP.Z O.O.

Adres:
35-030 Rzeszów
ul. 3 Maja 22

GPS: N: 50.035391, E: 22.000842

Tel/fax: 17 859 45 75

Kom: 609 144 738

E-mail: evercon@evercon.pl

SZCZEGÓŁY

EVERCON SP.Z O.O.

Adres: 35-030 Rzeszów ul. 3 Maja 22

GPS: N: 50.035391, E: 22.000842

Tel/fax: 17 859 45 75

Kom: 609 144 738

E-mail: evercon@evercon.pl

SZCZEGÓŁY