Elektrownie wiatrowe
 

W ramach projektu wykonujemy:

przygotowanie wniosków i koordynacja działań związanych z uchwaleniem zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego,
przygotowanie wniosków i koordynacja działań związanych z uzyskaniem decyzji lokalizacyjnych i WZiZT dla dróg dojazdowych, tras kablowych i GPZ,
pomiary wiatru i analiza produktywności,
uzyskanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej,
przygotowanie biznesplanów,
projektowanie, uzyskanie pozwolenia na budowę i budowa farm wiatrowych.

Współpraca może obejmować realizację całego projektu, ale również jego poszczególne elementy.

EVERCON SP.Z O.O.

Adres:
35-030 Rzeszów
ul. 3 Maja 22

GPS: N: 50.035391, E: 22.000842

Tel/fax: 17 859 45 75

Kom: 609 144 738

E-mail: evercon@evercon.pl

SZCZEGÓŁY

EVERCON SP.Z O.O.

Adres: 35-030 Rzeszów ul. 3 Maja 22

GPS: N: 50.035391, E: 22.000842

Tel/fax: 17 859 45 75

Kom: 609 144 738

E-mail: evercon@evercon.pl

SZCZEGÓŁY